Case Friesland Bank

Begin dit jaar is na bijna honderd jaar het einde gekomen voor Friesland Bank als zelfstandige bank en is zij thans onderdeel van de Rabobank. In 1913 opgericht als ‘Coöperatieve Zuivelbank’ opereerde de bank sinds 1970 onder de naam Friesland Bank N.V.  De dienstverlening, die zich in het begin concentreerde op de zuivelsector, omvatte later het complete gamma van financiële producten en bijbehorende advisering voor zowel particuliere als zakelijke relaties.

Met een eigentijds internetkanaal en kantoren in o.a. Alkmaar, Arnhem, Enschede, Groningen, Zwolle, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, bood Friesland Bank haar diensten aan in het gehele land, al lag het accent daarbij op de noordelijke helft van Nederland. Ultimo 2011 bedroeg het aantal klanten van Friesland Bank 296.000 en kende de bank een balanstotaal van 10,8 miljard euro.

Toen Friesland Bank in 2003 startte met een project voor de selectie en implementatie van een standaard bancair systeem ter ondersteuning van haar bancaire processen beschikte de bank nog niet over standaards op het gebied van test en acceptatie.

Testprofessionals van Storce hebben voor dit project een testmethodiek ontwikkeld en toegepast en hebben de bank ondersteund bij de selectie en inrichting van testtools. Toen Friesland Bank in 2005 een eigen testafdeling ging opzetten is Storce, op basis van de eerdere positieve ervaringen, gevraagd de voor het project ontwikkelde methodiek uit te bouwen tot een standaard test en acceptatie methodiek voor Friesland Bank en hiervoor de trainingen te ontwikkelen en te verzorgen.

Een fragment uit de uitnodigingsbrief voor deze training:

“… De cursus is voor ons op maat ontwikkeld door consultants van Storce en zij zullen ook de training verzorgen. Deze testprofessionals hebben in het Saffier-project mede aan de basis van de FAST-methodiek gestaan en hebben Friesland Bank in 2003 ondersteund bij de selectie en inrichting van de testtools. Op dit moment zijn zij actief in het testtraject van Saffier…”

Hiermee hebben de testprofessionals van Storce een solide basis gelegd voor het gestructureerd testen binnen Friesland Bank.

Testadvisering

Er is in projecten een doordacht proces nodig om de kwaliteit van einddoelen in het vizier te houden!
Lees verder...

Testuitvoering

Het is een uitdaging uw testcapaciteit af te stemmen op de verschillende en veranderende doelen in uw organisatie.
Lees verder...

Business Acceptatie Management

BAM is een visie op hoe activiteiten op het gebied van test en acceptatie in een verandertraject georganiseerd moeten worden.
Lees verder...