Case Syntel

Als gevolg van hun sterke groei heeft Syntel, leverancier van financiële software (thans onderdeel van Able), in 2000 haar processen gemoderniseerd en gestandaardiseerd om de productkwaliteit van haar front-, mid- en back-office effectenhandelsysteem EuroPort te waarborgen. Eén van de verbetermaatregelen betrof het opzetten van een afdeling die volgens een bepaalde methode diverse testen zal uitvoeren. Hiervoor is een project opgestart dat is geleid door een testmanager van Storce.

De opdracht was tweeledig:

1. Ontwikkel een testmethode die gebruikt kan worden voor alle soorten tests. Belangrijk aspect hierbij is dat er gebruik gemaakt wordt van geautomatiseerde hulpmiddelen.

2. Zet een afdeling op die conform de testmethode verschillende soorten tests uitvoert.


Voor de uitvoering van de opdracht is in eerste instantie een interne pilot van zes maanden gedaan voor één van de afnemers van de software. De resultaten hebben als basis gediend voor zowel het opzetten van de afdeling als de te ontwikkelen en toe te passen testmethode.

Onder regie van de Storce testmanager zijn de volgende activiteiten succesvol uitgevoerd:

  • Ontwikkelen van een testmethode
  • Opstellen van een testhandleiding
  • Inrichten van procedures voor de uitlevering van software, de afhandeling van bevindingen en het beheer van testproducten
  • Opzetten van de testafdeling
  • Opleiden en coachen van nieuwe medewerkers


Cliënt evaluatie:
 “…Ik ben tevreden over de inzet van deze consultant. Binnen korte tijd is testmethode opgezet die past binnen de organisatie. Ook is een raamwerk opgezet voor de afdeling dat verder uitgewerkt kan worden. Een en ander heeft er toe geleid dat binnen vijf maanden de eerste testen uitgevoerd konden worden op de uit te leveren software…”

Dit is door zowel de klant als door de interne consultants zeer positief ontvangen.

Testadvisering

Er is in projecten een doordacht proces nodig om de kwaliteit van einddoelen in het vizier te houden!
Lees verder...

Testuitvoering

Het is een uitdaging uw testcapaciteit af te stemmen op de verschillende en veranderende doelen in uw organisatie.
Lees verder...

Business Acceptatie Management

BAM is een visie op hoe activiteiten op het gebied van test en acceptatie in een verandertraject georganiseerd moeten worden.
Lees verder...