Testmethodiek

De uitkomst van projecten wijkt nog wel eens af van de vooraf gestelde doelen. Vaak is het lastig zicht te krijgen en te houden op de kwaliteit van opgeleverde producten. Het is een flinke uitdaging de systemen ingevoerd en door de organisatie geaccepteerd te krijgen met de gewenste verhouding van kosten en baten. Elk project verloopt weer anders. Een doordachte methode van testen biedt houvast en inzicht in deze uitdagingen, al is het geen sinecure dit adequaat op te zetten.

Storce heeft in het adviseren in testmethodieken een grote ervaring bij diverse organisaties, van grote financials tot MKB. Wij leveren maatwerk, een aanpak van testen die rekening houdt met de aard van uw organisatie, wensen en reeds bestaande standaarden. Maar ook maatwerk in het betrokken krijgen en vertrouwen winnen van uw medewerkers die de methodiek gaan gebruiken: kleine stappen, focus, prioritering en quick wins zijn belangrijke elementen in onze aanpak.

Wij bieden creatieve inzichten en concrete oplossingen, bijvoorbeeld door:

  •     Reviewen huidige testmethodiek en doen van aanbevelingen
  •     Opzetten en invoeren van een testmethodiek
  •     Gezamenlijk uitvoeren van een pilot gericht op een nieuwe testmethodiek
  •     Ontwikkelen en verzorgen van bijbehorende maatwerktrainingen
  •     Training en coaching on the job
  •     Adviseren en implementeren van passende tooling


Met een goede testmethodiek bent u beter in staat om verandertrajecten op voorspelbare en transparante wijze te laten verlopen. Oplossingen zullen in uw organisatie beter geaccepteerd en gebruikt worden.  U verbetert de ROI van uw projecten en bereikt uw doelen met meer zekerheid.

Een optimale testmethode rendeert het meest in een geschikte inrichting van uw testorganisatie. Natuurlijk helpt Storce u ook in deze kwestie.

Testspecialisten

Het vinden van de juiste testprofessionals is niet altijd even gemakkelijk.
Lees verder...
 

Business Acceptatie Management

BAM is een visie op hoe activiteiten op het gebied van test en acceptatie in een verandertraject georganiseerd moeten worden.
Lees verder...

Cases

De professionals van Storce hebben een grote verscheidenheid aan uitdagende testopdrachten uitgevoerd.
Lees verder...